Khách truy cập: 1.586.941

Viconship

Thay đổi người phụ trách khai thác kho bãi, vận tải

 

Ông Nguyễn Viết Lãng - Phó tổng giám đốc Công ty phụ trách mảng khai thác kho bãi và vận tải, nghỉ hưu theo chế độ lao động kể từ ngày 1/8/2008. Hiện tại mảng khai thác kho bãi, vận tải sẽ do Ông Nguyễn Việt Hoà - Tổng giám đốc Công ty phụ trách.