Khách truy cập: 2.317.099

Viconship

Hội thảo Eport & Tổng kết chương trình “15 năm - Mùa hè xanh”

Sáng ngày 07/09/2019, Công ty tổ chức hội thảo ứng dụng Eport và tổng kết chương trình “15 năm – Mùa hè xanh” với sự tham dự của đại diện trên 300 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của Viconship và các đơn vị thành viên.