Khách truy cập: 2.515.785
Khách Online: 32

Viconship

Thông tin cổ đông

Tên Tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM
Tên Tiếng Anh Vietnam Container Shipping Corporation
Tên viết tắt VICONSHIP
Địa chỉ Số 11 Võ Thị Sáu, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Điện thoại (84-225) 383 6705
Số fax (84-225) 383 6104
Website www.viconship.com
Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Tiến
Nhân viên CBTT Ông Lê Thế Trung - Điện thoại: 0903222511
Vốn điều lệ (VND) 501.123.040.000
Sỡ hữu nhà nước 0
Chức năng kinh doanh Dịch vụ đại lý container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải; Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá; Kinh doanh hàng lâm sản xuất khẩu; kinh doanh kho, bến bãi; Vận tải, tổ chức liên hiệp vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, hàng dự án, hàng quá cảnh; Kinh doanh xăng dầu, phụ tùng, phương tiện, thiết bị; Sửa chữa đóng mới và cho thuê Container; Khai thác cảng biển; khai thác vận tải ven biển.
Ngày niêm yết 12/12/2007

 

  Quy chế quản trị: Bấm vào đây để xem quy chế quản trị

  Điều lệ: Bấm vào đây để xem điều lệ

  Quy chế công bố thông tin: Bấm vào đây để xem quy chế công bố thông tin


Bản Cáo Bạch : Tải Xuống

Báo cáo tài chính
Loại chi tiêu
Thời gian
Báo cáo
DownLoad
Quý 1 năm 2020
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020.
Quý 1 năm 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020.
Năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019
Năm 2019
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán.
Năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
Quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2019.
Quý 4 năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019.
Quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2019.
Quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019.
Năm 2019
Báo cáo tài chính riêng soát xét 6 tháng đầu năm 2019.
Năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2019.
Quý 2 năm 2019
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019.
Quý 2 năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019.
Quý 1 năm 2019
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019.
Quý 1 năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019.
Năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018.
Năm 2018
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán.
Năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.
Quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2018.
Quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018.