Khách truy cập: 1.590.977

Viconship

Thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ

 

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Mã CK: VSC) xin trân trọng thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ như sau:
 
1. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có : 100.000 cổ phiếu

2. Số lượng đăng ký bán : 100.000 cổ phiếu

3. Mục đích bán : Bổ sung vốn kinh doanh

4. Nguyên tắc xác định giá : Theo giá thị trường

5. Phương thức giao dịch : Khớp lệnh và thỏa thuận

6. Thời gian đăng ký giao dịch : Từ 16/09/2009 đến 20/10/2009